آموزش شیمی فیزیک یک

تصویر شاخص

شیمی‌فیزیک یکی از دروس اصلی است که در رشته‌های شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و … تدریس می‌شود. این درس به چهار بخش اصلی شامل ترمودینامیک کلاسیک، مکانیک آماری، کوانتوم و سینتیک تقسیم می‌شود. در ترمودینامیک کلاسیک ارتباط بین خواص تعادلی سیستم و تغییرات آن در یک فرایند بررسی می‌شود. ارتباط بین سطوح میکروسکوپی و مایکروسکوپی توسط شاخه‌ای به نام مکانیک آماری تعیین می‌شود. در مکانیک کوانتوم به رفتار الکترون‌ها و هسته‌ها که نمی‌توان رفتار آن‌ها را از مکانیک کلاسیک توجیه کرد پرداخته می‌شود. علم سینتیک در ارتباط با زمان بوده و سرعت فرایندها شامل واکنش‌های شیمایی، نفوذ و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اصل اصول شیمی-فیزیک چارچوبی برای کلیه شاخه‌های شیمی ارائه می‌دهد.
سر فصل مطالبی که در این دوره ارائه شده است به صورت زیر می باشد:
فصل اول: قانون اول ترمودینامیک

 • قانون صفرم ترمودینامیک (هم‌دمایی)
 • نظریه کالریک
 • انواع انرژی میکروسکوپی و مایکروسکوپی
 • موازنه جرم سامانه‌های بسته و باز
 • موازنه انرژی سامانه‌های بسته و باز
 • نحوه محاسبه تغییرات انرژی درونی و آنتالپی
 • اثبات و کاربرد رابطه چرخه‌ای (chain rule)
 • خواص اولیه و مشتقی ترمودینامیکی
 • اثبات رابطه بین دما، فشار و حجم در انبساط یا تراکم آدیاباتیک
 • اثبات رابطه دما، مول و فشار در تخلیه آدیاباتیک
 • اثبات رابطه بین فشار و دما در تخلیه یک کپسول
 • اثبات انواع کار در سامانه‌های بسته
 • اثبات انواع کار در سامانه‌های جریان دار
 • خواص شدتی و مقداری
 • تابع حالت و مسیر (دیفرانسیل کامل و ناقص)
 • روابط ماکسول
 • ماهیت انرژی درونی
 • ظرفیت گرمای ویژه گاز ایده آل
 • رابطه بین دما، فشار و زمان در پر شدن مخزن (کپسول)

فصل دوم: تعادل فاز تک جزئی

 • اثبات قانون فازی گیبس
 • اثبات قانون دوهم
 • محاسبه میزان حلالیت نمک طعام در آب
 • اثبات رابطه بین مولالیته و کسر مولی
 • آنالیز درجه آزادی برای یک ماده خالص در نواحی مختلف منحنی P-T
 • اثبات رابطه کلازیوس-کلاپیرون
 • گرمای نهان تبخیر از فشار بخار
 • اثبات رابطه بین دما و فشار جوش
 • اثبات رابطه بین دمای ذوب و فشار
 • مثال اسکیت‌باز روی یخ
 • انواع معادله حالت شامل وان دروالس، ردلیچ-وانگ، سواو ردلیچ وانگ و پنگ رابینسون
 • ضریب بی مرکزی
 • نحوه به دست آوردن a و b موجود در معادلات حالت
 • معادلات حالت بر حسب Z
 • اثبات فرمول ضریب فوگاسیته جسم خالص
 • اثبات ضریب فوگاسیته جسم خالص توسط معادله حالت پنگ-رابینسون
 • اثبات فرمول آنتالپی باقیمانده جسم خالص
 • اثبات آنتالپی باقیمانده جسم خالص توسط معادله حالت پنگ-رابینسون
 • اثبات فرمول آنتروپی باقیمانده جسم خالص
 • اثبات آنتروپی باقیمانده جسم خالص توسط معادله حالت پنگ-رابینسون
 • نحوه محاسبه خواص ترمودینامیکی جسم خالص شامل فشار، حجم فاز مایع و بخار، آنتالپی فاز مایع و بخار، آنتروپی فاز مایع و بخار، انرژی درونی فاز مایع و بخار، انرژی گیبس فاز مایع و بخار

فصل سوم: محاسبات و روابط ترمودینامیکی

 • حداکثر کار برگشت‌پذیر
 • خواص اولیه شامل ضریب انبساط هم‌فشار، ضریب تراکم‌پذیری هم‌دما، ظرفیت گرمایی ویژه
 • خاصیت چرخه‌ای و نحوه استفاده از آن
 • ضریب ژول-تامسون و اثبات روابط مربوطه
 • فرایند اختناق
 • نحوه خنک و مایع سازی گازها
 • اثبات رابطه مایر (Mayer’s relation) برای گازها، مایعات و جامدات
 • اثبات تغییرات ظرفیت گرمایی ویژه با حجم و فشار
 • اثبات نحوه به دست آوردن ظرفیت گرمائی ویژه در حجم و فشار ثابت گاز غیر ایده آل، مایعات و جامدات
 • نحوه به دست آوردن ظرفیت گرمائی ویژه در حجم و فشار از معادلات حالت مکعبی
 • نحوه به دست آوردن جواب روابط مشتقی ترمودینامیکی
 • نکات ضریب انبساط هم‌دما و ضریب تراکم‌پذیری هم‌فشار
 • نحوه به دست آوردن ضرایب ویریال از معادله حالت
 • نمودار مولیر (Mollier diagram)

فصل چهارم: محاسبه تغییرات خواص مواد خالص

 • اثبات روابط نحوه به دست آوردن تغییرات خواص شامل انرژی درونی، آنتروپی و آنتالپی جسم خالص از سه روش مختلف
 • به دست آوردن تغییرات خواص شامل انرژی درونی، آنتروپی و آنتالپی جسم خالص از معادله حالت پنگ-رابینسون

فصل پنجم تعادل ترمودینامیکی

 • سیستم ایزوله و خواص آن
 • مسائل بهینه‌سازی مقید
 • بیشینه کردن آنتروپی یک سامانه ایزوله
 • به دست آوردن معیار تعادل ترمودینامیکی شامل تعادل حرارتی، مکانیکی و مادی (فازی و شیمیایی)
 • شرط تعادل شیمیایی در سامانه‌های واکنشی
 • اثبات رابطه ثابت تعادل
 • اثبات انواع ثابت تعادل در گازها شامل ثابت تعادل بر مبنای کسر مولی، فشار و غلظت
 • اثبات انواع ثابت تعادل در مایعات شامل ثابت تعادل بر مبنای کسر مولی، غلظت مولالیته و مولاریته
 • اثبات رابطه بین مولالیته و کسر مولی
 • محاسبه ثابت تعادل آب بر مبنای مولالیته و کسر مولی
 • اثبات وابستگی ثابت تعادل به دما
 • واکنش‌های گرماگیر و گرمازا

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۶: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۷: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۸: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۱۹: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۰: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲۳: ۱۰ دقیقه

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه 16

جلسه 17

جلسه 18

جلسه 19

جلسه 20

جلسه 21

جلسه 22

جلسه 23

جلسه 24

جلسه 25

جلسه 26

جلسه 27

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

 

 

 

 

 

 
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش شیمی فیزیک یک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 18
تاریخ انتشار: 12 می 2020آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 3576
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد