شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry)

شیمی تجزیه یک (Analytical chemistry)

۲۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
 • توضیحات
  توضیحات
 • نظرات (0)
  نظرات (0)

توضیحات محصول

شیمی تجزیه (analytical chemistry) علمی است که به جداسازی، شناسایی و تعیین کمّی آنالیت (analyte) موجود در نمونه (sample) می‌پردازد. نمونه بافتی است که عمل تجزیه‌وتحلیل بر روی آن صورت می‌گیرد و آنالیت بخشی از نمونه می‌باشد که قصد تعیین کمّی آن را داریم. به طور کلی می‌توان روش‌های تجزیه‌ای را به دسته روش‌های کیفی و کمّی تقسیم‌بندی کرد که در روش‌های کیفی نوع اجزاء موجود در نمونه شناسایی می‌شود و در روش‌های کمّی مقدار آنالیت تعیین می‌شود. باید توجه کرد که آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد. خود روش‌های کمّی به چهار دسته روش‌های کلاسیک، روش‌های الکتروشیمیایی، روش‌های طیف‌سنجی و روش‌های متفرقه تقسیم‌بندی می‌شود. موضوع تجزیه یک روش‌های کلاسیک می‌باشد که در آن معمولاً با روش‌های وزن سنجی، حجم‌سنجی و … مقدار آنالیت موجود در نمونه تعیین می‌شود. به عنوان مثال می‌توان با اندازه‌گیری وزن رسوب AgCl مقدار کلر موجود در آب آشامیدنی را تعیین کرد.

فصل‌هایی که در شیمی تجزیه یک معمولاً تدریس می‌شود عبارت‌اند از:

 • مقدمه (Introduction)
 • خطا در تجزیه شیمیایی (Error in chemical analysis)
 • ارزیابی آماری داده‌های تجزیه‌ای (Statistical evaluation of chemical data)
 • غلظت و محلول سازی (Concentration and solution preparation)
 • روش‌های وزنی تجزیه (Gravimetric methods of analysis)
 • تیتراسیون رسوبی (Precipitation titration)
 • تیتراسیون خنثی شدن (Neutralization titration)
 • فعالیت و ضریب فعالیت (Activity and activity coefficient)
 • حل تعادلات شیمیایی برای سیستم‌های پیچیده (Solving chemical equilibria for complex systems)
 • سیستم‌های اسید و باز پیچیده (Complex acid-base systems)
 • تیتراسیون تشکیل کمپلکس (Complexation titration)

 

 • رئوس مطالبی که در فصل اول در نظر گرفته‌شده است عبارت‌اند از:
 • تعریف علم شیمی تجزیه، نمونه
 • آنالیت
 • روش‌های آنالیز و تجزیه
 • نقش شیمی تجزیه
 • روش‌های تجزیه کمّی
 • مراحل مختلف یک تجزیه کمّی به همراه مثال

 

 • رئوس مطالب فصل دوم عبارت است از:
 • میانگین
 • میانه
 • انحراف از میانگین
 • متوسط انحراف از میانگین
 • انحراف از استاندارد
 • واریانس
 • ضریب تغییر
 • بازه یا گستره
 • دقت (precision)
 • صحت (accuracy)
 • انواع خطا در تجزیه شیمیایی شامل خطای ناخالص، خطای تصادفی (نامعین)، خطای معین (سیستماتیک)
 • آشکارسازی و حذف خطای معین

 

 • رئوس مطالب فصل سوم عبارت است از:
 • آمار
 • جامعه یا جهان (population or universe)
 • نمونه آماری
 • میانگین جامعه و نمونه
 • انحراف استاندارد جامعه و نمونه
 • خطای تصادفی (random error)
 • توزیع گوسی
 • توزیع نرمال (Normal distribution)
 • توزیع نرمال استاندارد (normal standard distribution)
 • تابع توزیع t (Student’s t distribution)
 • سطح اطمینان (confidence level)
 • بازه اطمینان (confidence interval)
 • مثال‌های متعدد
 • آزمون تشخیص منشأ دو نمونه
 • آزمون تشخیص داده‌های پرت (outlier)
 • ارقام با معنی (significant figures)
 • گرد کردن (rounding)
 • خطای انتشار (propagation error)
 • کالیبراسیون (calibration)

 

 • رئوس مطالب فصل چهارم عبارت‌اند از:
 • نکات ایمنی آزمایشگاه
 • مقابله با خطرات احتمالی
 • مول، جرم مولی، محاسبه تعداد مول‌ها
 • غلظت مولاریته
 • تهیه محلول با غلظت مولاریته از نمونه‌های جامد: حالت‌های مختلف با مثال
 • شرح روش کار آزمایشگاهی تهیه محلول
 • تهیه محلول مولاریته رقیق از محلول‌های غلیظ
 • مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول
 • غلظت مولایته
 • مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول AgNO3
 • غلظت ppm
 • رابطه بین ppm و غلظت مولاریته
 • درصدوزنی-وزنی، درصد وزنی-حجمی، درصد حجمی-حجمی
 • کسر مولی و کسر وزنی
 • تبدیل کسر مولی به کسر وزنی
 • تبدیل کسر وزنی به کسر مولی
 • رابطه بین مولاریته و کسر مولی
 • رابطه بین مولالیته و کسر مولی
 • رابطه بین مولالیته و مولاریته
 • نرمالیته؛ رابطه بین نرمالیته و مولاریته به همراه مثال
 • تفاوت بین چگالی و وزن مخصوص

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.