مدل‌سازی و کد متلب (MATLAB) حلالیت گازها در مایعات

تصویر شاخص

تعیین حلالیت گازها در مایعات یکی از فاکتورهای مهم در طراحی فرایندهای جداسازی، جذب و شیرین سازی گاز می‌باشد. همچنین در راکتورهایی که یکی از اجزای واکنش دهنده همانند هیدروژن در فاز گازی قرار دارد بسیار مهم می‌باشد. حلالیت گازها فاکتور اساسی در مورد نوشیدنی‌های گازدار می‌باشد که یک لذت خاصی را به آن می‌افزاید. ازاین‌رو در این درس‌نامه سعی شده است که تمامی روابط بنیادی جزئیات مربوط به حلالیت آورده شود. مواردی که در درس‌نامه آورده شده است عبارت است از:
۱- لزوم مدل‌سازی حلالیت گازها در مایعات
۲- دلیل تعریف ضریب هنری
۳- وابستگی حلالیت به فشار جزئی و ضریب هنری
۴- محاسبه حلالیت اکسیژن در آب
۵- تعریف ضریب هنری
۶- روش‌های متفاوت بیان ضریب هنری
۷- ضریب هنری از طریق غلظت (Hcp)
۸- ضریب هنری از طریق نسبت غلظت‌ها در فاز گاز و مایع (Hcc)
۹- رابطه بین Hcp و Hcc
۱۰- ضریب هنری از طریق کسر مولی (Hxp و Hpx)
۱۱- رابطه بین Hcp و Hpx (رابطه بین کسر مولی و غلظت)
۱۲- ضریب هنری بر اساس مولالیته (Hbp)
۱۳- رابطه بین Hcp و Hbp (رابطه بین غلظت و مولالیته)
۱۴- رابطه بین Hbp و Hpx (رابطه بین کسر مولی و مولالیته)
۱۵- رابطه بین قانون هنری و لوئیس-رندال
۱۶- نحوه به دست آوردن فشار کل (حلال+گاز)
۱۷- روش‌های مختلف به دست آوردن ضریب هنری شامل استفاده از ضریب فعالیت، ضریب فوگاسیته و داده‌های آزمایشگاهی
۱۸- به دست آوردن حجم مولی از معادله Racket
۱۹- به دست آوردن ضریب فعالیت نامتقارن از ضریب فعالیت متقارن
۲۰- به دست آوردن وابستگی فشار ضریب هنری
۲۱- معادله Krichevsky-Kasarnovsky (KK)
۲۲- معادله Krichevsky-Ilinskaya (KI)
۲۳- وابستگی دمای ضریب هنری (آنتالپی انحلال یا Heat of solution)
۲۴- نکاتی در مورد انحلال‌پذیری گازها و ضریب هنری (ضریب هنری مخلوط)
۲۵- حل مثالی در مورد نحوه به دست آوردن ضریب هنری از ضریب فعالیت و فوگاسیته استاندارد فرضی (روش Praustitz & shair)
۲۶- نکات معادلات KK و KI و دلیل منفی شدن شیب در معادله KK
۲۷- نحوه به دست آوردن ضرایب در بهینه‌سازی خطی (Linear regression)
۲۸- کد نویسی متلب (MATLAB) و جهت به دست آوردن ضریب هنری CO2 در آب
۲۹- کد نویسی متلب (MATLAB) و جهت به دست آوردن ضریب هنری CO2 در سیکلوپنتان
۳۰- کد نویسی متلب (MATLAB) جهت به دست آوردن وابستگی ضریب هنری نسبت به دما

 

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه

Solubility of Gases in liquids-1

Solubility of Gases in liquids-2

Solubility of Gases in liquids-3

Solubility of Gases in liquids-4

لایسنس

قیمت محصول

150,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 9
تاریخ انتشار: 8 مارس 2019آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 3688
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

150,000 تومان

تعداد