ضریب فوگاسیته از طریق معادله حالت

ضریب فوگاسیته از طریق معادله حالت

۱۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

جهت محاسبه بسیاری از خواص ترمودینامیکی سامانه‌های چند جزئی و همچنین اجرای تعادلات فازی مبتنی بر روش‌های گا-فی و فی-فی نیاز به ضریب فوگاسیته گونه i در مخلوط می‌باشد. این ضریب فوگاسیته را می‌توان با استفاده از معادلات حالت (EOS) به دست آورد.
https://en.wikipedia.org/wiki/Equation_of_state
مواردی که در این درسنامه آورده شده‌اند عبارت‌اند از:
۱- اثبات تحلیلی و نحوه به دست آوردن ضریب فوگاسیته vdW، RK، SRK و PR
۲- کد نویسی ضریب فوگاسیته چند جزئی vdW، RK، SRK و PR با استفاده از نرم‌افزار MATLAB
۳- تست کد MATLAB نوشته شده
۴- بررسی تغییر ضریب فوگاسیته فاز مایع و بخار با افزایش فشار