ترسیم منحنی های phase envelope

ترسیم منحنی های phase envelope

۲۰,۰۰۰تومان

, دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

امروزه به دلیل وجود آلودگی های زیست محیطی نظیر گازهای CO2 و H2S، مقدار ورود این گازها با محدودیت های شدیدی مواجه شده است. از این گازها می توان برای افزایش بازیابی نفت (EOR) استفاده کرد. از این رو منحنی های فشار در مقابل دما می¬توانند نشان دهنده رفتار اختلاط گازها با نفت باشد. هرچقدر ناحیه دو فازی در این منحنی ها کوچکتر باشد بهتر است، زیرا نشان دهنده اختلاط بهتر گاز با نفت می باشد. معمولاً افزایش گازهای CO2 و H2S باعث افزایش انحلال پذیری میشود و این در حالی است که گاز N2 انحلال پذیری را کاهش می دهد.
ترسیم منحنی های PT (phase envelope) با مشکلات محاسباتی خاص خود مواجه می باشد که در این درسنامه نحوه ترسیم این منحنی با نرم افزار MATLAB آورده شده است. این درسنامه شامل موارد زیر می باشد:
۱- توضیح مبانی اصولی منحنی های PT
۲- نحوه کد نویسی و ترسیم phase envelope در MATLAB
۳- مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از ASPEN PLUS