آموزش کامل طراحی آزمایش (Design of Experiment)

تصویر شاخص

مواردی که در این درس‌نامه آورده شده است عبارت‌اند از:
تاریخچه و مقدمه‌ای بر طراحی آزمایش (DOE)
موارد استفاده از روش طراحی آزمایش
متغیرهای قابل کنترل، غیرقابل کنترل و اغتشاشی
مقایسه روش OVAT در مقابل روش طراحی آزمایش برای پیدا کردن نقطه بهینه
مزیت‌های طراحی آزمایش
تصمیم‌گیری‌ها قبل از طراحی آزمایش (فاکتورها، سطوح فاکتور و پاسخ)
مراحل انجام DOE
انواع روش‌های طراحی آزمایش
مقدمه‌ای بر روش فاکتوریل کامل (Full factorial)، رزولوشن (Resolution)، فاکتوریل ناقص و غربالگری (screening)
تصادفی کردن ترتیب آزمایشات (random order)
بلوک‌بندی (Blocking)
حل یک مثال برای غربال کردن فاکتورها (فاکتوریل کامل) شامل: تفسیر مفصل آنالیز واریانس (ANOVA): نحوه به دست آوردن ضرایب مدل، درجه آزادی، مجموع مربعات، میانگین مجموع مربعات (واریانس)، مقدار F، تابع توزیع F، نحوه محاسبه p-value، Normal plot، Half-normal، Pareto، انحراف استاندارد، ضریب تغیر، PRESS، hij، hii، R2، adjusted R2، Pred. R2، adequate precision، سهم فاکتورها، اثرات استاندارد شده، تست شاپیرو ویلک (Shapiro Wilk)، کد نویسی در نرم‌افزار MATLAB برای مقایسه نتایج با نتایج نرم‌افزار Design Expert و درک دقیق موضوع
فاکتوریل جزئی (Fractional Factorial)
انواع رزولوشن، تداخل (confounding)، alias
نحوه ایجاد طرح فاکتوریل جزئی
Generator
حل مثال از فاکتوریل جزئی با نرم‌افزار Design Expert
نحوه جداسازی اثرات اختلاط فاکتورها در فاکتوریل جزئی
روش پلاکت-برمن (Plackett-Burman)
روش D-Optimal
روش حداقل آزمایشات با رزولوشن V (Min Run Res V)
روش حداقل آزمایشات با رزولوشن IV (Min Run Res IV)
روش طراحی کسر غیر معمول (Irregular Fraction)
روش General Factorial
علت به وجود آمدن روش‌های سطح پاسخ (Response Surface Method (RSM))
حل یک مثال ۳ فاکتور در سه سطح با Design Expert
طرح مرکب مرکزی (Central Composite Design)، CCF و CCI
چرخش پذیری (Rotatibility)
متعامد بودن (orthogonally)
حل یک مثال با CCD با Design Expert
روش باکس-بنکن (Box-Behnken)
حل یک مثال با Box-Beknken با Design Expert
روش طراحی Equiradial (پنتاگونال و هگزاگونال)
روش طراحی تک فاکتوری، متفرقه (فاکتوریل ۳ سطحی و هیبرید)
روش D-Optimal (D=Determinant)
روش Distance Based
روش User Defined و داده‌های از پیش موجود (Historical Data)
انواع روش تبدیل داده‌ها (Transformation)، Box-Cox
حل یک مثال فاکتوریل ۳ سطحی که شامل تبدیل داده باشد
نحوه به دست آوردن لاندا در روش Box-Cox، حل مثال با MATLAB
رسم نمودار Normal Residual
محاسبه باقیمانده استیودنت شده درونی
رسم انواع نمودارهای Design Expert در MATLAB
نحوه بهینه‌سازی در Design Expert
روش طراحی مخلوط (Mixture Design)
روش طراحی شبکه سیمپلکس (Simplex Lattice Design)
روش طراحی مرکز سیمپلکس (Simplex Centroid Design)
اضافه کردن آزمایشات (Augmentation)
حل یک مثال با Simplex Lattice Design
Trace plot
طراحی مخلوط با محدودیت
روشD-Optimal ، Distance Based، User Defined و Historical Data
طراحی ترکیبی (Combined Design)

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۴: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۵: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۶: ۱۰ دقیقه

1.mp4

2.mp4

3.mp4

4.mp4

5.mp4

6.mp4

لایسنس

قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 61
تاریخ انتشار: 8 مارس 2019آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 6713
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

300,000 تومان

تعداد