آموزش مفاهیم مربوط به غلظت و محلول سازی

تصویر شاخص

انواع غلظت و محلول سازی
• نکات ایمنی آزمایشگاه
• مقابله با خطرات احتمالی
• مول، جرم مولی، محاسبه تعداد مول‌ها
• غلظت مولاریته
• تهیه محلول با غلظت مولاریته از نمونه‌های جامد: حالت‌های مختلف با مثال
• شرح روش کار آزمایشگاهی تهیه محلول
• تهیه محلول مولاریته رقیق از محلول‌های غلیظ
• مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول
• غلظت مولایته
• مثال و روش آزمایشگاهی تهیه محلول AgNO3
• غلظت ppm
• رابطه بین ppm و غلظت مولاریته
• درصدوزنی-وزنی، درصد وزنی-حجمی، درصد حجمی-حجمی
• کسر مولی و کسر وزنی
• تبدیل کسر مولی به کسر وزنی
• تبدیل کسر وزنی به کسر مولی
• رابطه بین مولاریته و کسر مولی
• رابطه بین مولالیته و کسر مولی
• رابطه بین مولالیته و مولاریته
• نرمالیته؛ رابطه بین نرمالیته و مولاریته به همراه مثال
• تفاوت بین چگالی و وزن مخصوص

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه

Solution-1

Solution-2

Solution-3

لایسنس

قیمت محصول

100,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 9
تاریخ انتشار: 8 مارس 2019آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 2354
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

100,000 تومان

تعداد