آموزش شیمی آلی یک-فصل چهارم-الکل ها

تصویر شاخص

مباحثی که در این درس‌نامه آورده شده است عبارت است از:
[۱]ساختار الکل‌ها و تشابه آن با آب و اترها
[۲]طبقه‌بندی الکل‌ها (انواع الکل‌ها)
[۳]نام‌گذاری الکل‌ها
[۴]خواص فیزیکی الکل‌ها (نقطه جوش، حلالیت در آب و فرکانس کششی پیوند O-H)
[۵]الکل‌ها به عنوان اسید و باز (آمفوتر)
[۶]یون آلکوکسید و آلکوکسونیوم
[۷]عوامل مؤثر در قدرت اسیدی الکل‌ها (ممانعت فضایی و اثرات القایی)
[۸]روش‌های تهیه الکل‌ها شامل:
• اکسی جیوه دار کردن (oxymercuration)
• هیدروبوردار کردن
• آب دهی به آلکنها
• باز شدن حلقه اپوکسی در حضور اسید و باز
• احیاء (کاهش)آلدئیها، کتون ها و استرها توسط ترکیبات آلی-فلزی Li و Mg
• احیاء ترکیبات کربونیل دار توسط NaBH4 LiAlH4، NaBH3CN، B2H6 و ..
• هیدرولیز آلکیل هالیدها
[۹]خلاصه‌ای از سنتز معکوس (رتروسنتز) و نکات مربوط به آن در شیمی آلی و کاربرد آن در سنتز الکل‌ها، حل چند مثال
[۱۰]واکنش الکل‌ها شامل:
• اکسیداسیون الکل‌ها توسط ترکیبات کروم (K2Cr2O7، PCC و PDC) و منگنز(KMnO4، MnO2)
• واکنش با فلزات قلیایی (Li, Na, K, Al, Mg) به عنوان اسید جهت تهیه آلکوکسیدها
• واکنش با دی آزومتان (CH2N2)
• تبدیل الکل‌ها به اترها
• تبدیل الکل‌ها به آلکیل هالیدها (HX, SOCl2, PBr3, PBr5, COCl2, POCl3)
• تبدیل الکل‌ها به آلکیل سولفونات ها (ROMS, ROTF,ROTS, ROBS) به عنوان یک ترک کننده خوب
• سنتز استرها
• واکنش با آسیل هالیدها
• جابجائی استری
• واکنش با اسید انیدریدها
• نیترو دار شدن الکل‌ها (سنتز دینامیت)
[۱۱] تهیه دی ال های مجاور توسط آلدهید، کتون و استر به همراه فلزاتی همچون Li, Na, K, Zn, Mg (واکنش پیناکول)
[۱۲]نوآرایی پیناکول و نکات مربوط به آن، مثال‌های بسیار متنوع
[۱۳]نوآرایی شبه پیناکول (هالوهیدرین ها، اپوکسیدها، بتا هیدروکسی آمین)
[۱۴]واکنش دی ال های مجار با HIO4 و Pb(OAC)4
[۱۵]تست لوکاس جهت شناسایی الکل‌ها
[۱۶]اثر گروه همسایه
[۱۷]حلال کافت (سولولیز)
[۱۸]محافظت گروه عاملی الکلی
[۱۹]تست‌های بسیار متنوع مربوط به الکل‌ها و مباحث مربوط به آن

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه 

 

پیش نمایش ۲: ۱۰ دقیقه 

 

پیش نمایش ۳: ۱۰ دقیقه 

Chapter-4-1

Chapter-4-2

Chapter-4-3

قیمت محصول

100,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 20
تاریخ انتشار: 8 مارس 2019آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 5448
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

100,000 تومان

تعداد