آموزش شیمی آلی یک-فصل ششم-اترها

تصویر شاخص

مباحثی که در این درس‌نامه آورده شده است عبارت است از:
[۱]ساختار اترها و تشابه آن با الکل‌ها
[۲]انواع اترها (خطی، حلقوی و پلیمری)
[۳]نام‌گذاری اترها
[۴]خواص فیزیکی اترها شامل نقطه جوش و امتزاج‌پذیری در آب
[۵]پلی اترهای بر پایه اکسی اتیلن (اترهای تاجی (Crown ether))
[۶]اترهای تاجی به عنوان کاتالیزور انتقال فاز
[۷]اترهای تاجی به عنوان یونوفر در انتقال یون به درون سلول
[۸]روش‌های تهیه اترها شامل:
• الکل‌ها در حضور اسید غیر نوکلئوفیلی و دمای نه چندان بالا
• الکولیز آلکیل هالیدها و آلکیل سولفونات ها
• اکسی جیوه دار کردن آلکن ها در حضور الکل به جای آب
• سنتز ویلیامسون و محدودیت‌های آن
[۹]سنتز اترهای آروماتیک (آریل هالیدها)
[۱۰]رترو سنتز اترها
[۱۱]تشکیل اترهای حلقوی از طریق سنتز درون مولکولی ویلیامسون
[۱۲]واکنش‌های اترها شامل:
• اکسیداسیون توسط هوا و تولید اتر پراکسیدها
• واکنش با اسید (اسید قوی و دمای بالا)
• واکنش اکسا سیکلوپروپآن‌ها (اترهای حلقوی) در محیط اسیدی و نوکلئوفیل بازی
[۱۳]روش‌های تولید اپوکسیدها شامل:
• استفاده از هالوهیدرین ها
• استفاده از ایلیدهای گوگرد+کتون
• آلکن در حضور پراسیدها (PBA , MCPBA)
[۱۴]آرن اکسیدها و نکات مربوط به آن‌ها

 

پیش نمایش ۱: ۱۰ دقیقه

Chapter-6-1

لایسنس

قیمت محصول

100,000 تومان

تعداد
امتیازی ثبت نشده است
تعداد دانشجو : 12
تاریخ انتشار: 8 مارس 2019آخرین بروزرسانی: 8 فوریه 2024تعداد بازدید: 3480
قوانین استفاده

           

مدرس

دکتر جابر یوسفی سیف

این فیلم آموزشی توسط دکتر جابر یوسفی سیف تهیه شده است.
قیمت محصول

100,000 تومان

تعداد