آموزش شیمی آلی یک-فصل دوم-سیکلو آلکانها

آموزش شیمی آلی یک-فصل دوم-سیکلو آلکانها

۱۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

مواردی که در این درس‌نامه آورده شده است عبارت است از:
[۱]تعریف سیکلو آلکان‌ها و خواص فیزیکی آن‌ها
[۲]نام‌گذاری سیکلو آلکان‌ها
[۳]معرفی پلی سایکلیک ها (ترکیبات چند حلقه‌ای) و تعیین تعداد حلقه‌ها (نوربورنان، کوبان، دکالین و …)
[۴]نحوه نام‌گذاری ترکیبات پلی سیکلیک
[۵]ترکیبات اسپیرو (spiro) و نحوه نام‌گذاری آن‌ها
[۶]بررسی سیکلو آلکان‌ها شامل: سکلوپروپان، سیکلوبوتان، سیکلوپنتان و سیکلوهگزان و …
[۷]فشار پیچشی، فشار زاویه‌ای و فشار ازدحام
[۸]موقعیت محوری و استوایی، ایزومرهای سیس و ترانس و فرم¬های پایدار
[۹]نام‌گذاری آدامانتان و کوبان
[۱۰]تست‌های بسیار متنوع