آموزش شیمی آلی یک-فصل اول-آلکان ها

آموزش شیمی آلی یک-فصل اول-آلکان ها

۱۰,۰۰۰تومان

دسته بندی برچسب‌ها
  • توضیحات
    توضیحات

توضیحات محصول

مباحثی که در این درس‌نامه آورده شده است عبارت است از:
[۱]انواع گروه عاملی در شیمی آلی.
[۲]مراحل مختلف نام‌گذاری آلکآن‌ها
[۳]رابطه بین خواص فیزیکی و ساختمان آلکآن‌ها
[۴]صورت بندی یا کانفورماسیون (conformation)، فرم نیومن و ساهورس
[۵]محاسبه میزان انرژی صورت‌بندی‌ها با استفاده از نرم‌افزار Material Studio و درصد هر صورت بندی در حال تعادل
[۶]روش‌های آزمایشگاهی تهیه آلکآن‌ها شامل: ۱- واکنش‌های کاهشی (کاهش آلکن ها، آلکین ها و آلکیل هالیدها) ۲-واکنش گرینیارد ۳-واکنش‌های جفت شدن (ورتز و کوری هاووس)
[۷]نکات واکنش ورتز و کوری-هاووس
[۸]واکنش‌های آلکآن‌ها شامل: ۱- سوختن (اکسید شدن) ۲-کراکینگ (پیرولیز) ۳-هالوژن دار شدن
[۹]مکانیسم هالوژن دار شدن و نکات مربوط به آن
[۱۰]انواع رادیکال¬ها و پایداری نسبی آن‌ها
[۱۱]پدیده فوق مزدوج شدن (hyper conjugation)
[۱۲]روش مختلف هالوژن دار کردن آلکان‌ها
[۱۳]فرضیه هاموند
[۱۴]تست‌های بسیار متنوع مربوط به آلکان‌ها و مباحث مربوط به آن